Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren bij de gemeenre. Meer informatie en afspraak maken

 • Overlijden aangeven

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U kunt de aangifte ook zelf doen, dit doet u bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

 • Bezwaar maken tegen een besluit

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen? Tegen veel besluiten kunt u bezwaar maken

 • Geboorte aangeven

  De geboorte van een kind moet u binnen 3 werkdagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. Meer informatie en wat neemt u mee naar de aangifte

 • Zienswijze indienen

  Tijdens de inzageperiode van een nieuw concept besluit bijv. bestemmingsplan kunt u een zienswijze over het plan naar de gemeente sturen.

 • Gebruik achternaam wijzigen

  De achternaam die u kiest, staat op de brieven van de gemeente en andere overheidsinstellingen. Uw eigen achternaam verandert niet; het gaat alleen om het geb

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Woudenberg? Dan kunt u dit ook online regelen. Meer informatie over verhuizen van en naar de gemeente Woudenberg.

 • Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen

  uittreksel burgerlijke stand, akte burgerlijke stand, document, afschrift burgerlijke stand

 • Kind erkennen

  U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later moment. Dit kan bij de gemeente. Meer informatie en afspraak maken.

 • Verklaring Omtrent Gedrag Aanvragen

  verklaring omtrent het gedrag, VOG, verklaring, verklaring omtrent gedrag