Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Klacht

  Hieronder vindt u een overzicht voor het indienen van een klacht/ melding. Voor u een klacht indient is het verstandig om na te gaan of er wel echt sprake is van een klacht. De begrippen klacht, bezwaar en melding worden regelmatig door elkaar gebruikt.

 • Speelautomatenhal exploiteren

  Als u een speelautomatenhal wilt beginnen, dan heeft u een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal nodig.

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen u en uw partner de relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Meer informatie vindt u via  Rijksoverheid .

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie beslist (binnen ongeveer vier weken) of u een VOG krijgt en stuurt de VOG naar het woonadres. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u zich inschrijft in de gemeente Zaanstad, wordt u automatisch uitgeschreven in uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing een maand van te voren doorgeven. Ook na uw verhuizing heeft u nog 5 dagen om het aan ons door te geven. Doet u dit niet dan wordt uw verhuisdatum de datum waarop wij uw verhuizing ontvangen.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Met een paspoort of identiteitskaart laat u zien wie u bent en u kunt naar landen buiten Nederland reizen. Iedereen van 14 jaar en ouder heeft in Nederland een geldig identiteitsbewijs nodig. In het buitenland moet iedereen (kinderen van alle leeftijden) zich kunnen identificeren. Alleen als u de Nederlandse nationaliteit hebt, dan kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen. U kunt zowel een paspoort als een identiteitskaart hebben.

 • Overlijden

  Als iemand overlijdt, gelden bepaalde wettelijke verplichtingen. Nadat het overlijden is vastgesteld, wordt er aangifte van overlijden gedaan bij de gemeente. Bij aangifte wordt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt een overlijdensakte opgesteld. Deze akte is de toestemming voor het begraven of cremeren en hebt u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden.  In bijzondere situaties kan er ook een akte opgemaakt worden: als er sprake is van een 'rechtsvermoeden van overlijden' (als een persoon vermist is) als een kindje levenloos geboren is

 • Briefadres

  Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan kunt u een aanvraag doen voor een briefadres. Daardoor bent u toch opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) en blijft u schriftelijk bereikbaar voor officiële instanties. Ook moet u ingeschreven staan om een reisdocument, rijbewijs of uitkering aan te kunnen vragen. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of een leeg adres. De hoofdbewoner van het adres waar u een briefadres aanvraagt moet hiervoor toestemming geven en ervoor zorgen dat u uw post krijgt. Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.

 • Geboorteaangifte

  Binnen 3 werkdagen na de bevalling moet u verplicht geboorteaangifte doen in de gemeente waar uw kindje is geboren. Dit kan alleen op afspraak. U hoeft uw kindje niet mee te nemen. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleert u goed of de namen goed geschreven zijn.  Let op: ziet u later op de akte dat er toch een verkeerde voor- en/of achternaam vermeld staat, dan kan die naam alleen gewijzigd worden via de rechter. U neemt mee: een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs van de persoon die aangifte doet een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs van de moeder geboortebericht van de arts of verloskundige met de geboortegegevens Indien van toepassing het trouwboekje/partnerschapsboekje akte van erkenning (als uw kind voor de geboorte is erkend) Als u de erkenningsakte kwijt bent en de erkenning heeft in een andere gemeente plaatsgevonden, moet de akte eerst worden opgehaald akte van naamskeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt).