Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Discriminatie klacht

  Informatie over het melden van discriminatie bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

 • Gemeentegrond gebruiken

  U plaatst tijdelijk (bouw)materialen zoals steigers of containers op gemeentegrond. Vraag toestemming om deze gemeentegrond te gebruiken. U betaalt kosten.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die een publiekrechtelijke taak uitvoeren zoals belastingdienst, sociale verzekeringsbank en waterschappen. U kunt vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.

 • Kadastrale informatie

  Informatie over (eigendoms)grenzen van een perceel, erfpacht, hypotheken en beslagen. Kadastrale informatie vraagt u op via kadaster.nl of bekijkt u via onderstaande kaart.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  U heeft schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente. De gemeente is pas aansprakelijk als sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

 • Klacht indienen

  Klacht over medewerker of bestuurder. 3 manieren om klacht in te dienen: per e-mail, schriftelijk of online.

 • Verhuizing doorgeven

  U verhuist naar of binnen de gemeente Heemstede. Uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte doen bij de gemeente. 2 manieren: online doorgeven of langskomen bij de gemeente.

 • Geboorte, aangifte

  Binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen in de gemeente waar het kind is geboren. Vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. Neem geldig identiteitsbewijs mee van de aangever en van de moeder.

 • Echtscheiding melden

  De officiële uitspraak van een echtscheiding of beëindiging partnerschap wordt door de rechter gedaan. De echtscheidingsdocumenten moet u binnen 6 maanden na de uitspraak naar de gemeente sturen. Meestal doet uw advocaat dit.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen of instanties heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Aanvragen: online via justis.nl of zelf bij de gemeente.