Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Grondwateronttrekking

  Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het omgevingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Baggeren door uzelf

  Wilt u een sloot baggeren of in de vaste waterbodem graven?

 • Vergunning aanvragen

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Wanneer je grond anders wil gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag je met een omgevingsvergunning strijdig gebruik je plan toch uitvoeren.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  Burgers kunnen een voorstel doen bij de gemeente voor nieuwe straatnamen. Reeds vastgestelde straatnamen staan in een register van de gemeente.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.