Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie (vóór de invoering van de omgevingswet 'planschade' genoemd) ontstaat bijvoorbeeld als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een (wijziging van het) omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. Je kunt dan een financiële...

 • Omgevingsplan inzien

  Voor meer informatie / uitleg over omgevingsplannen, zie deze pagina .

 • Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

  U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Uw rechten kunnen worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Te denken valt aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen, maar ook als uw bezit een monument is. U kunt...

 • Kadastrale informatie

  Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een...

 • Nummeraanduiding (huisnummer)

  Kosten Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en voor de toekenning of wijziging van een nummeraanduiding zijn geen kosten verbonden. Wanneer het nodig is dat een omgevingsvergunning wordt ingediend, bent u kosten op grond van de legesverordening verschuldigd. Het gevolg van het toekennen van...