Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Watervergunning aanvragen

  U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost.

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Een melding maken bij het Omgevingsloket.

 • Gemeentelijk beperkingenregister inzien

  Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking opgelegd. Deze beperkingen bepalen wat u met het pand of het stuk grond mag doen. Deze beperkingen vindt u terug in het gemeentelijk beperkingenregister. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in dit register te kijken. Zo weet u meteen waar u rekening mee moet houden. Moet u kunnen aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

 • Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

  Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. De gemeente wil dan zeker weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Hiervoor kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente. Ook staan hierin afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Bijvoorbeeld afspraken over riolering, wegen en verlichting.