Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Speelterreinen

  De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er h...

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bes...

 • Omgevingsvergunning water aanvragen

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaal...

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staat onder andere waar woningen, horec...

 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente bekijken

  In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toe...

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen of wijzigen. Of een omgevingsvergunning afgeven om af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt daa...

 • Verjaring van in gebruik genomen gemeentegrond

  Wat is verjaringIemand heeft grond van iemand anders, bijvoorbeeld een gemeente, een aantal jaren in bezit. Op grond van de wet kan diegene daarvan...

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente. Als u een nieuw huis gaat bouwen, uw huis gaat verbouwen of uw woning wilt splitsen, hebt u ook een...

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opg...

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:vastgoed (grond en gebouwen) schepen luchtvaartuigen kabels en leidingen ...