Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Monument duurzaam maken

  Wilt u een monument of een pand in het beschermde stads- of dorpsgezicht duurzaam maken? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig

 • Veilige woonomgeving

  U kunt zich aansluiten bij een buurtpreventievereniging of bewonersplatform. Of u doet mee aan Burgernet, Waaks of Camera in beeld. Gemeente zet BOA's in

 • Bestemmingsplannen

  Plan waarin precies staat waarvoor de grond in dat gebied gebruikt mag worden.

 • Exploitatievergunning kinderopvang

  Als u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang wilt starten

 • Planschade

  Tegemoetkoming als u schade heeft door besluiten van de gemeente over de ruimtelijke ordening

 • Monument wijzigen

  Hoe u een vergunning aanvraagt voor het wijzigen van een monument