Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Planschade

    Als u schade hebt geleden door maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd doordat de gemeente een bestemmingsplan heeft veranderd. U kunt dan in aanmerking komen tot een tegemoetkoming in planschade. Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure.  In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staat uitgebreid omschreven wanneer u wel en niet om een tegemoetkoming in planschade kunt verzoeken. De gemeente heeft hiervoor ook een Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Heerde 2008 vastgesteld. In deze procedureverordening staat beschreven hoe de procedure eruit ziet als u een verzoek om tegemoetkoming in schade wilt doen.