Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Vergunning om pand als woning te gebruiken

  U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond: verplaatsen op hetzelfde terrein afvoeren naar een andere plek op een later tijdstip terugstorten Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

 • Windmolen(park) bouwen

  U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het omgevingsplan. Ook heeft u vergunningen nodig. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor...

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld: de oppervlakte van een stuk grond waar water is waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens) Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt. Voor landmeetkundige...

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals: vastgoed (grond en gebouwen) schepen luchtvaartuigen kabels en leidingen onder de grond U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken: wie de rechthebbende is...

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. In de BRO staat basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. Er staan gegevens in over: de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond de gebruiksrechten op de ondergrond Met deze...

 • Naamgeving openbare ruimtes

  De gemeente Heerlen heeft een commissie naamgeving openbare ruimte. Zij zorgen voor naamgeving van Heerlen. Het college is eindverantwoordelijk voor de namen in de openbare ruimte. De buurtorganisaties of buurtbewoners geven de mening over een nieuwe naam. Buurtorganisaties krijgen de keuze uit...

 • Inzage in stedenbouwkundige plannen van de gemeente

  In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen. In het stedenbouwkundige...

 • Schadevergoeding planschade

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. Misschien heeft u recht op...

 • Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

  U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd...