Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Huisnummering

  De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een huisnummer geven.

 • Planschadevergoeding

  De gemeente kan besluiten om een bestemmingsplan te wijzigen. Door die wijziging kunt u schade lijden of gaan lijden. Die schade noemen we planschade. Soms kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen voor de geleden schade.

 • Omgevingswet

  Onze leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en gaat over bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, milieu, naturr, water en erfgoed.

 • Straatnamen

  Bijvoorbeeld voor dienstverlenende instanties, zoals brandweer, politie en postbedrijven. Voor de vaststelling van straatnamen bestaat in de gemeente Hengelo een commissie Voorbereiding naamgeving openbare ruimte. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het benoemen...

 • Watervergunning

  Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren hebt u een vergunning nodig of geldt een meldingsplicht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: lozen van (regen- of grond) water op het oppervlaktewater; onttrekken van grondwater; bouwen op of bij het water; koude-warmte opslag; lozen van...

 • Grondwateronttrekking

  In Nederland is het verboden om grondwater te onttrekken of te infiltreren. Het mag alleen als u daar een vergunning voor heeft.

 • Omgevingsplan

  Elke gemeente maakt plannen met regels over wat er in een bepaald gebied mag en wat niet. Deze regels staan in het omgevingsplan. Tot 1 januari 2024 stonden alle regels in bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels. In een omgevingsplan staan nu alle regels bij elkaar. Iedereen die iets wil...

 • Omgevingsplan, afwijking

  Heeft u bouwplannen? Of wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor kamerverhuur? En zijn deze activiteiten in strijd met het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om toch medewerking te verlenen aan uw plannen. Er is dan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig....

 • Ondersteuning bij ondernemen

  Bent u ondernemer en bent u op zoek naar informatie of tips in specifieke situaties? Of heeft uw bedrijf financiële problemen? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. ROZ helpt bij alle fasen van het ondernemerschap. Van starten tot stoppen, en alles daar tussenin. ROZ is...

 • Twentebad

  Het Twentebad stamt uit 1972 en is uitgegroeid tot een modern en aantrekkelijk zwembad. U kunt er terecht voor zwemles maar ook vele andere activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan baby- en peuterzwemmen, aquasporten, aquafit en speciale lessen voor mensen met een (tijdelijk) lichamelijk probleem.