Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Een schadeclaim indienen

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van het hoogheemraadschap, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Watersysteemheffing

  Van de watersysteemheffing betalen we de kosten van onder andere dijken, duinen, gemalen en sluizen.

 • Baggeren door uzelf

  Wilt u een sloot baggeren of in de vaste waterbodem graven?

 • Aanvraagprocedure: veelgestelde vragen

  Wat is de Keur? Wat is de legger? Wat is een watervergunning? Wat is het verschil tussen een vergunning en een melding?

 • Melding over water en dijken

  Ziet u watervervuiling, blauwalg of dode vissen of vogels? Meld het ons!

 • Nadeelcompensatie

  Ons bestuur neemt veel besluiten waarbij belangen van anderen betrokken zijn. Daarbij kan het voorkomen dat er voor u schade ontstaat. Deze schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van u te blijven.