Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Watervergunning, aanvraag

  De watervergunning is een verzameling van vergunningen van de verschillende waterwetten.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing.

 • Bouwen in de buurt van water of dijk, watervergunning

  Wilt u bouwen vlakbij dijken of sloten?

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing.

 • Onderhouden bouwwerk, brug of woonboot in of bij het water, melding

  Bent u van plan een brug op te knappen of een woonboot schoon te maken?

 • Bronnering, sanering of andere grondwateronttrekkingen

  U heeft een vergunning nodig van het waterschap als u grondwater uit de bodem wilt halen (dit heet ook wel grondwateronttrekking).

 • Grondwater onttrekken

  U heeft een vergunning nodig van het waterschap als u grondwater uit de bodem wilt halen (dit heet ook wel grondwateronttrekking).

 • Bouwen in de buurt van water of dijk, melding

  Wilt u bouwen in de buurt van dijken of sloten?

 • Watertoets bij ruimtelijke plannen

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water.