Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Scahdevergoeding planschade

    Als gevolg van een planologische wijziging (bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan), kunt u schade ondervinden.

  • Ruimtelijke plannen

    Hier vindt u ter inzage de verschillende ruimtelijke plannen van de Gemeente Houten.

  • Kadastrale informatie

    Kadastrale informatie omvat inlichtingen per kadastraalnummer (of adres) over zakelijk recht (wie is eigenaar van gebouwen en/of grond) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen).