Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Ontgronding

  Ontgronding is het afgraven en verlagen van de land- of waterbodem. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook gelden er voorwaarden.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiƫle tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Bestemmingsplan bekijken

  n een bestemmingsplan staat hoe de grond en de gebouwen die erop staan, gebruikt mogen worden. De gemeenteraad bepaalt wat er in het plan staat.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over o.a. eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze informatie is op te vragen.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Door een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  De gemeente en andere overheden mogen als eerste een onroerende zaak kopen. Als dat niet gebeurt, mag de zaak onder voorwaarden verkocht worden.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen staan op Ruimtelijkeplannen.nl.