Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Exploitatieovereenkomst

  Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van openbare voorzieningen. De procedure verschilt per project. Neem voor informatie over de voorwaarden...

 • Straatnaamgeving

  Voor nieuwe straten bedenkt de gemeente een naam. De gemeente wordt hierbij geadviseerd door een commissie straatnaamgeving. Ook Laarbeekse burgers kunnen voorstellen indienen voor een straat, plein of steeg die nog geen naam heeft. Hoe u dat doet, leest u hieronder.

 • Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

  U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Uw rechten kunnen worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Denk aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen. Of als uw bezit een monument is. U kunt ...

 • Kadastrale informatie

  Bij het kadaster kunt u de gegevens van een gebouw of een stuk grond opvragen. U kunt bijvoorbeeld nakijken:wie de eigenaar iswat voor soort perceel het is (bijvoorbeeld een huis met tuin of weiland)wat de oppervlakte van het perceel is en hoe het eruitziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)...

 • Planschade

  Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Dit is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een projectbesluit.Als in een plan een andere bestemming wordt gegeven aan een gebied - bijvoorbeeld als in een pl...