Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Verkeerd huisnummer melden

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

 • Navragen beperking op pand of grond

  Een publiekrechtelijke beperking bepaalt wat u wel en niet met een pand of stuk grond mag doen. U kunt bij het Kadaster navragen of er een publiekrechtelijke beperking geldt op een pand of een stuk grond.

 • Plaatsing particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte

  In Landsmeer wordt het gedoogd om particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen. Hieraan zijn echter wel een aantal spelregels aan verbonden.

 • Planschade aanvragen

  Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente bekijken

  Wilt u weten hoe de gemeente een bepaald gebied wil inrichten? U kunt bij de gemeente het stedenbouwkundig plan bekijken.

 • Omgevingsvergunning water aanvragen

  Als u grondwater of oppervlaktewater gebruikt, dan moet u dit melden. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op de website van de gemeente, op het...

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. U kunt de gegevens inzien via de

 • Bron: Landsmeer (Gemeente)
 • 2022-11-17
 • Omgevingsplan wijzigen

  In het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het omgevingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het omgevingsplan te wijzigen.