Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiƫle tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Ontgronding

  Ontgronding is het afgraven en verlagen van de land- of waterbodem. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook gelden er voorwaarden.

 • Alarmsysteem installeren

  Voor het installeren van een alarmsysteem is meestal een omgevingsvergunning nodig. De vergunning kan aangevraagd worden via online Omgevingsloket.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over o.a. eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze informatie is op te vragen.

 • Omgevingsplan aanpassen

  Door een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  Als u een huisnummer wilt aanvragen, intrekken of wijzigen, dan moet u een aanvraag voor een huisnummerbesluit indienen.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen staan op Ruimtelijkeplannen.nl.