Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Ontgronding

  Ontgronding is het afgraven en verlagen van de land- of waterbodem. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook gelden er voorwaarden.

 • Alarmsysteem installeren

  Voor het installeren van een alarmsysteem is meestal een omgevingsvergunning nodig. De vergunning kan aangevraagd worden via online Omgevingsloket.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  De gemeente geeft nieuwe straten en pleinen een naam. Als u een goed idee hebt voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel doen bij de gemeente.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen staan op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Een bouwvlak in het bestemmingplan geeft aan dat in een gebied gebouwd mag worden. Kijk voor meer informatie op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  De gemeente en andere overheden mogen als eerste een onroerende zaak kopen. Als dat niet gebeurt, mag de zaak onder voorwaarden verkocht worden.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. De inhoud van de overeenkomst verschilt per project.

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. Dit proces verloopt in drie stappen.