Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Omgevingsplan wijzigen

  Door een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  De gemeente en andere overheden mogen als eerste een onroerende zaak kopen. Als dat niet gebeurt, mag de zaak onder voorwaarden verkocht worden.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwali

 • Omgevingsplan bekijken

  In een omgevingsplan staat hoe de grond en de gebouwen die erop staan, gebruikt mogen worden. De gemeenteraad bepaalt wat er in het plan staat.

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  Huisnummer aanvragen of veranderen.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  In de BAG staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Men kan deze gegevens inzien via de BAG Viewer van het Kadaster.

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen.

 • Kadastrale informatie

  Elk eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd in het Kadaster.