Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Situatiekaarten

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen de grond van de gemeente en die van een ander.

 • Kadastrale gegevens

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.

 • Omgevingsplan, wijzigen

  Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente kan besluiten het bestemmingsplan hiervoor te wijzigingen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat het plan een positieve ontwikkeling is voor het gebied.

 • Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

  Grond afvoeren of grondverzet moet u meestal melden, omdat er allerlei regels van toepassing zijn. Vervuilde grond bijvoorbeeld, moet worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en wordt gedaan door een erkende transporteur. In sommige gevallen zijn er wettelijke eisen van toepassing op een specifieke locatie. Dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld de flora- en faunawetgeving of moet er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

 • Inzage omgevingsplan

  In een bestemmingsplan staat beschreven waar in een bepaald gebied wel of niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden welke eisen hierbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen en of grond bedoeld is voor wegen of parkeren.

 • Huisnummer, toekenning

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u daar melding van doen bij de gemeente.

 • Principeverzoek

  U kunt een principeverzoek indienen als u niet zeker weet of uw (ver)bouwplannen vergunningplichtig zijn. Maar ook als u een omgevingsvergunning nodig heeft en uw plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Wij adviseren u over de haalbaarheid en technische uitgangspunten van uw plan.

 • Gemeentelijk beperkingenregister, inzage

  Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking opgelegd. Deze beperkingen bepalen wat u met het pand of het stuk grond mag doen. Voorbeelden zijn: Een pand is aangewezen als een gemeentelijk monument. Een pand is onbewoonbaar verklaard.