Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Nadeelcompensatie

    Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden, bijvoorbeeld door werkzaamheden of besluiten van de gemeente. Het gaat om schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Dit soort schade hoeft u als burger of bedrijf niet of niet geheel te dragen, maar moet de overheid geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

  • Wat is een omgevingsplan

    Het omgevingsplan bevat regels van Midden-Groningen voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft één omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het is handig het omgevingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wil starten, is het verstandig om het omgevingsplan in te zien.