Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster is een (rijks)register van goederen, zoals: vastgoed (erfgrens, stukken grond en gebouwen); schepen; luchtvaartuigen; kabels en leidingen onder de grond.   Online gegevens bekijken via kadaster.nl Gegevens register Voor ieder gebouw of stuk grond kan je de volgende gegevens vinden in het register: rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter); soort perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland); grafische weergave,…

 • Watervergunning aanvragen

  Je hebt een watervergunning nodig als je grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt. Een watervergunning vraag je aan bij het Omgevingsloket. Online een watervergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100.…

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Zoals bijvoorbeeld de oppervlakte van een stuk grond, waar water is, of waar erfgrenzen liggen. Heb je landmeetkundige gegevens nodig? Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning of om te bepalen waar uw erfgrens ligt? Dan kan je deze opvragen bij het Kadaster of bekijken op de landelijke basiskaart. Online landelijke basiskaart bekijken via app.pdok.nl…

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

  Heb je schade door een ruimtelijk besluit van de gemeente? In de vorm van waardedaling van jouw woning of verlies van inkomen van jouw onderneming (inkomensderving)? Dan kan je een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Voorwaarden  Wat vergoeden wij? Wij vergoeden alleen schade die bestaat uit waardedaling van jouw woning of inkomstenderving. De schade mag niet door koop, onteigening of…

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Ga je grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet je dat melden. Dit doe je bij het Omgevingsloket. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger. Online grondverzet melden via omgevingswet.overheid.nl Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via…

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wil je hiervan afwijken? Dan vraag je een omgevingsvergunning aan. Dit doe je bij het Omgevingsloket. Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of…

 • Alarminstallatie plaatsen

  Ga je een alarminstallatie plaatsen? Dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit doe je bij het Omgevingsloket. Online een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen via omgevingswet.overheid.nl Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met…

 • Gebouw als woning gebruiken

  Je mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Zoals bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. Je hebt hier eerst een vergunning voor nodig. Als wonen volgens het bestemmingsplan niet mag, moet je hiervoor nog een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.  Meer informatie Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van geldende bestemmingsplannen overgedragen aan de…

 • Bestemmingsplan inzien

  In een bestemmingsplan staat waar je mag bouwen. Maar ook hoe je grond en gebouwen mag gebruiken. Je kan op Regels op de kaart de bestemmingsplannen bekijken. Zie je daar een locatie zonder een bestemmingsplan? Kijk dan op onze pagina Geldende bestemmingsplannen. Meer informatie Geldende bestemmingsplannen Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van geldende bestemmingsplannen overgedragen aan de…

 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Heb je een idee voor een naam voor een nieuwe straat? Dan kan je deze naam doorgeven aan de gemeente. Werkgroep naamgeving openbare ruimten De werkgroep naamgeving openbare ruimten adviseert de gemeente. Daarbij kijken zij naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid. In de werkgroep zijn ambtenaren en ook inwoners van de gemeente Noordwijk…