Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Gebouw als woning gebruiken

  U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Grondwater of oppervlaktewater gebruiken

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. In sommige gevallen moet er zelfs een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit kan zijn bij het rijk, het waterschap, de provincie of de gemeente.

  Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer.

   

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels. Zo kunnen bedrijven de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken.

  Gegevens die al in de BAG staan, hoeft u niet meer door te geven aan overheidsorganisaties. Een adreswijziging hoeft u bijvoorbeeld maar 1 keer aan de gemeente door te geven. Andere overheden hebben deze informatie dan ook.

 • Vastgoedinformatie opvragen

  Wilt u informatie over een pand of adres, dan kunt u bij de gemeente informatie over vastgoed opvragen.

  Kijk voor gratis informatie over een perceel op de website van het Kadaster of Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Graven in de bodem

  Voor het graven in de bodem is onderscheid gemaakt in graven in de bodem die is verontreinigd kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en bodem die verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Dit onderscheid is gemaakt in de Omgevingswet door van graven twee verschillende milieubelastende activiteiten te maken.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

  U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

 • Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  Als er een nieuwe straat gebouwd wordt, moet deze straat ook een naam krijgen. U kunt een idee voor een straatnaam doorgeven aan de gemeente.

  Kijk eerst of de naam die u verzonnen heeft al bestaat in deze plaats.

 • Jongeren ontmoetingsplek

  De gemeente biedt speelruimtes voor kinderen van alle leeftijden. Denk aan speeltoestellen en trapveldjes. Ook voor oudere kinderen zijn speciale plekken ingericht om te spelen of elkaar te ontmoeten. Dit zijn jongeren ontmoetingsplekken (JOPs).

  Ziet u jongeren op een kinderspeelplaats en veroorzaken ze overlast? Bijvoorbeeld door lawaai te maken of omdat ze op de stoep voetballen? Verwijs de jongeren dan door naar trapveldjes of andere jongeren ontmoetingsplekken.

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. In de BRO staat basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. Er staan gegevens in over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de gebruiksrechten op de ondergrond

  Met deze informatie weet u beter wat uw kansen en risico’s zijn bij het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen, wilt u van te voren weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.

  De gemeente is verplicht om de gegevens over de ondergrond actueel te houden.