Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Omgevingsplannen bekijken

    De gemeente stelt haar omgevingsplannen digitaal beschikbaar. Dit doen wij door deze te publiceren op de website omgevingswet.overheid.nl/orienteren. Zoek op uw adres naar de plannen bij u in de buurt.

  • Omgevingsplan aanpassen

    In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden.

  • Nadeelcompensatie of planschade

    Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van nieuwe woningen, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten.