Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Verkeerd huisnummer melden

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

 • Nieuwe straatnaam doorgeven

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Heeft u een idee voor een naam voor een nieuwe straat? De naam kunt u doorgeven aan de gemeente.

 • Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente kopen

  Verkoopt de gemeente een industrie- of bedrijfsterrein dat u wilt kopen? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Basisregistratie ondergrond

  Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de

 • Bron: Steenbergen (Gemeente)
 • 2023-09-07
 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. U kunt de gegevens inzien via de

 • Bron: Steenbergen (Gemeente)
 • 2022-05-10
 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

 • Compensatie aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Dit heet nadeelcompensatie. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele compensatie.

 • Gemeentelijk beperkingenregister inzien

  Een publiekrechtelijke beperking bepaalt wat u wel en niet met een pand of stuk grond mag doen. U kunt bij het Kadaster navragen of er een publiekrechtelijke beperking geldt op een pand of een stuk grond.

 • Bedrijfsvestiging

  Bedrijven of middenstanders hebben geen vergunning nodig voor het vestigen van een onderneming in de gemeente. U moet wel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan. Daarnaast moet uw onderneming passen in het gemeentelijke bestemmingsplan.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.