Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Speelplekken

  Er is bijna altijd wel een speelplek voor kinderen in de buurt. Deze worden door ons als gemeente onderhouden. Als de speeltoestellen niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, verwijderen wij ze. Je kunt dan samen met je buurt nieuwe speeltoestellen aanvragen.

 • Woonvisie 2023-2027

  De raad heeft op 19 december 2023 een nieuwe woonvisie vastgesteld. De Woonvisie 2023- 2027 beschrijft het beleid op het gebied van wonen in onze gemeente voor de komende vijf jaar.

 • Loden waterleidingen

  Tot de jaren '60 werd gebruikgemaakt van loden drinkwaterleidingen. Lood kan echter schadelijk zijn voor de gezondheid van ongeboren baby's, zuigelingen en jonge kinderen.

 • Planschade

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade.

 • Nieuwe woonwijk: Laarhove

  Op de achterzijde van de voormalig Prins Bernhardhoeve komt een nieuwe woonwijk, Laarhove. Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt hiervoor het plan.  

 • Vries Zuid

  In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden. 

 • Bestemmingsplannen

  Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Tynaarlo mag bouwen of verbouwen? Vraagt u zich af of u ergens een winkel mag openen of een bedrijf mag vestigen? Kijk dan of uw plannen in het bestemmingsplan van het gebied passen. U kunt via onderstaande link op de kaart zoeken naar het geldende bestemmingsplan.

 • Milieumelding of -vergunning

  Begint u een bedrijf of wilt u uw huidige bedrijf uitbreiden? En voert u met uw bedrijf activiteiten uit die het milieu aanzienlijk belasten? Dan moet u meestal een milieumelding doen. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Of een milieumelding en/of -vergunning nodig is, kunt u online controleren via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) van de Rijksoverheid. Op die website kunt u ook online uw melding doen.