Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Omgevingsplan

    In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad welke regels er gelden voor de fysieke leefomgeving. Het plan beschrijft wat er op verschillende plekken in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag je op de grond bouwen of doen? Denk hierbij aan woningen, bedrijven, winkels, horeca, landbouw, industrie, recreatie en sportvoorzieningen. Het omgevingsplan is op 1 januari 2024 ontstaan als bundeling van alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente, aangevuld met een aantal regels die eerder onder verantwoordelijkheid van het Rijk vielen. Dit is het tijdelijke omgevingsplan. Omgevingsplan veranderen Het wijzigen van het omgevingsplan is een complex proces. Dit proces is veranderd met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan gebeurt door de gemeenteraad. Maar voor sommige gevallen heeft de raad dit overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders: zie voor een overzicht van deze gevallen: Delegatie wijzigen omgevingsplan aan burgermeester en wethouders gemeente Veendam Voor lopende procedures geldt overgangsrecht. Als het ontwerp bestemmingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt het  nog op de oude manier vastgesteld en maakt daarna onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan moet omgezet worden naar het volwaardige omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Hiervoor heeft de gemeente de tijd tot 1 januari 2032. De gemeenteraad van Veendam heeft al besloten dat de omzetting niet in één keer zal plaatsvinden. De omzetting gaat gefaseerd voor verschillende delen van de gemeente: een voorlopige planning hiervoor vindt u hier Omgevingsplan inzien Wilt u een omgevingsplan inzien? Dat kan online. Online De eenvoudigste manier om het omgevingsplan te raadplegen is online, via het Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl, onder Regels op de kaart. Voer in Regels op de kaart een adres in en u ziet dan direct welke regels daar gelden. U kunt ook op een plek in de kaart klikken om te bekijken wat daar geldt. Als u het ID-nummer kent van het voormalige bestemmingsplan dat onderdeel is van het omgevingsplan, kunt u ook dat bestemmingsplan als geheel bekijken Voor bestemmingsplannen die op 1 januari 2024 nog in procedure zijn, kunt u ook zoeken via de pagina Actuele bestemmingsplannen. Voor deze plannen vindt u dan een directe link naar het digitale plan op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Komt u er niet uit? Vindt u het lastig om digitaal alle informatie te vinden. Maak dan een afspraak met een medewerker om u daarbij te helpen.. Inzien tijdens een lopende procedure Wanneer een nieuwe wijziging van het omgevingsplan wordt voorbereid en vastgesteld, wordt het een aantal keren ter inzage gelegd. In een bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad wordt dat vooraf bekend gemaakt. Daar kunt u ook lezen hoe en wanneer u op het plan kunt reageren..