Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Vergoeding planschade

    Verandert de gemeente een bestemmingsplan of wordt er met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken? Dan is het mogelijk dat u hierdoor schade lijdt. Bijvoorbeeld door een waardedaling van uw woning. Dit noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed. Denk bij ‘schade’ bijvoorbeeld aan de daling van de waarde van uw pand, bijvoorbeeld door minder privacy, verminderd uitzicht of meer schaduw. Voorwaarden U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht. U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening). U vraagt de planschade binnen 5 jaar na het definitief worden van een bestemmingsplan aan. Hoe werkt het Schrijf een brief waarin u uitlegt waarom u om een vergoeding vraagt en geef aan wat voor schade u lijdt . Stuur uw brief naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging, waarin u wordt gevraagd het zogenaamde drempelbedrag te storten. Dit is €300,-. Dit bedrag krijgt u terug als blijkt dat u terecht om planschadevergoeding vraagt. Betaalt u dit bedrag niet binnen 2 weken, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Betaalt u het drempelbedrag wel, dan ontvangt u een brief om het proces in gang te zetten. Een externe deskundige bekijkt uw aanvraag en de schade. Daarbij praat de deskundige met alle partijen en wordt gekeken: welke schade ontstaan is; waar, wanneer en hoe de schade ontstaan is; wat de verschillen zijn tussen wat volgens het nieuwe  bestemmingsplan (of de afwijking daarvan) mag en wat in de oude situatie mocht; of de schade niet, of niet geheel, voor uw rekening komt; of u al een vergoeding voor de geleden schade krijgt door aankoop, onteigening of op een andere manier. De deskundige geeft een voorlopig advies binnen 26 weken. U en de gemeente krijgen tijd om op het voorlopige advies te reageren, dit is meestal 4 weken. De deskundige brengt een definitief advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt op basis van dit advies een besluit. In dit besluit laten wij weten of  u een schadevergoeding krijgt. Ook wordt het definitieve advies van de deskundige meegestuurd. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Kosten U betaalt voor het behandelen van een aanvraag € 300,-. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt dit bedrag terugbetaald. Vragen?   Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.