Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

 • Bestemmingsplannen bekijken

  In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Ook staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen

  De gemeente geeft nieuwe straten en pleinen een naam. Als u een goed idee hebt voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel doen bij de gemeente. U kunt uw voorstel mailen naar bag@waddinxveen.nl.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente via het contactformulier.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. U kunt de vergunning gelijk aanvragen. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wil starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren.

 • Huisnummering aanvragen of veranderen

  De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Hebt u een nieuwbouwhuis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? Dan vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Overheidsorganisaties zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.