Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Planschade

    LET OP: DEZE INFORMATIE GELDT UITSLUITEND VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN • Bestemmingsplannen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening zijn vastgesteld; en • Omgevingsvergunningen die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verleend. Schade als gevolg van besluiten genomen onder de Omgevingswet (in werking vanaf 1 januari 2024) kan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Het kan voorkomen dat u schade heeft door een planologisch besluit van de gemeente. Het gaat dan om besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen tot vergoeding van planschade.