Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

    BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Elke gemeente houdt deze registratie over adressen, panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen en geometrie bij. Deze gegevens worden aan de landelijke BAG geleverd, zodat deze gegevens op één plek beschikbaar zijn. De registratie bevat geen persoonsgegevens. Afnemers zijn bijvoorbeeld andere overheden en hulpdiensten (brandweer e.d.).

  • Speelplaatsen in Zaanstad

    In heel Zaanstad staan een heleboel speelplaatsen. Op verschillende plekken worden samen met de bewoners speelplaatsen aangelegd of oude speelplaatsen opgeknapt. Deze speelplaatsen gaan ongeveer vijftien jaar mee. Voordat de gemeente een speelplaats aanlegt of opknapt, hoort zij graag van de buurtbewoners welke wensen zij hebben.

  • Huisnummerbesluit

    Door een huisnummerbesluit worden huisnummers toegewezen aan nieuwe woningen in nieuwe wijken en aan nieuwe gebouwen in bestaande wijken. Een huisnummerbesluit wordt bekend gemaakt aan de houder van de bouwvergunning. Ook worden huisnummers toegewezen als woningen worden gesplitst. Wanneer een gebouw wordt gesloopt, wordt het huisnummer ingetrokken. Een kopie van het besluit gaat ook naar een aantal dienstverlenende instellingen en bedrijven, bijvoorbeeld nutsbedrijven, KPN, PostNL. PostNL stelt vervolgens de postcode vast.