Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Watervergunning of werkzaamheden melden

    Voor werkzaamheden in de buurt van een watergang of waterkering, of voor het lozen of onttrekken van water, heeft u een watervergunning nodig. Soms hoeft u de activiteit alleen te melden.

  • Omgevingsplan

    Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met de ingang van de Omgevingswet stellen gemeenten een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) vast voor het hele grondgebied. In dit omgevingsplan staan regels die helpen om ontwikkelingen mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving te beschermen. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu.

  • Nadeelcompensatie (Planschade)

    Is de waarde van uw woning gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Bijvoorbeeld door een bestemmingsplan? Dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding in nadeelcompensatie.Let op: vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is niet langer meer sprake van planschade. De schade die we eerder ‘planschade’ noemen, heet nu ‘nadeelcompensatie’.Lees meer over de Omgevingswet op deze pagina Bouwen of verbouwen.