Zoekresultaat 1 - 10 van 56 resultaten

 • Grondwateronttrekking

  Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Een schadeclaim indienen

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van het hoogheemraadschap, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Grondwater lozen

  Er geldt een meldplicht voor het lozen van grondwater.

 • Bedrijfswaterplan

  Met een bedrijfswaterplan kun je flexibeler beregenen. In het plan schrijf je welke maatregelen je neemt om water te besparen.

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heb je schade omdat het waterschap je grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk krijg je een schadevergoeding.

 • Opgave grondwateronttrekking

  Heb je een vergunning voor het onttrekken van grondwater of een bedrijfswaterplan? Doe dan jaarlijks de opgave grondwateronttrekking.

 • Watersysteemheffing

  Van de watersysteemheffing betalen we de kosten van onder andere dijken, duinen, gemalen en sluizen.

 • Baggeren door uzelf

  Wilt u een sloot baggeren of in de vaste waterbodem graven?

 • Lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering

  Ga je een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet je in veel gevallen melden.

 • Vergunning aanvragen

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen.