Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Naamgeving straat, buurt of wijk

  Het college van burgemeester en wethouders benoemt de openbare ruimte. Denk aan de naamgeving van nieuwe wijken, buurten, straten, pleinen, bruggen en viaducten en het eventueel wijzigen of intrekken van een naam.

 • Preventieadvies veilig wonen

  Uw woning en woonomgeving kunnen (bijna) altijd veiliger. En u kunt het inbrekers ongetwijfeld moeilijker maken. Voor advies over een veilige woningomgeving kunt u terecht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een basisregistratie, waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen zijn verzameld. De gegevens in de BAG zijn openbaar en te benaderen via een website (zie Melden). Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen want onder anderen onze hulpdiensten maken gebruik van de BAG.

 • Bestemmingsplan of omgevingsplan inzien of wijzigen

  Een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) schrijft voor wat je op een locatie mag bouwen en voor welke activiteiten je de gronden mag gebruiken. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken en bijvoorbeeld lokale milieuregels. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een omgevingsplan gebonden.

 • (Ver)bouwen en renoveren (en reclame)

  Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren.

 • Huisnummer

  Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening moeten alle verblijfsobjecten een eigen objectnummer (huisnummer) hebben. U mag u niet zelf een huisnummer toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Dit mag alleen de gemeente doen. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

 • Afwijken van regels in het omgevingsplan

  Stel dat U een bestaand gebouw anders wilt gaan gebruiken. U wilt bijvoorbeeld in uw garage en webwinkel gaan vestigen of een Bed en Breakfast. Of u wilt in uw woning een kinderopvang gaan doen. Of strijdig gebruik van gronden kan zijn het graven van een poel of maken van een siertuin op agrarische grond. Het kan zijn dat dit andere gebruik niet past in het omgevingsplan. Dan heeft u hiervoor vergunning nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of het gewenste gebruik op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen. Of een belafspraak maken.