Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Dit is meestal gekoppeld aan een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Adressen komen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Soms is een extra huisnummer gewenst in een bestaande of gewijzigde woon- of bedrijfssituatie. U kunt hiervoor zelf een verzoek indienen. Aanvragen huisnummer

 • Huur en Pacht

  De gemeente heeft ook gronden in eigendom die zij verhuurt of verpacht. Meestal voor agrarische doeleinden. Als er gronden beschikbaar komen voor verhuur/verpachting, dan maakt de gemeente dit onder meer bekend op deze website. Iedereen die interesse heeft in de grond kan zich, afhankelijk van de procedure inschrijven.

 • Omgevingsplan inzien

  In een omgevingsplan staat waar en wat er mag qua bebouwing. Er staat ook in waarvoor je een gebouw mag gebruiken. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt het omgevingsplan van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. U kunt het omgevingsplan bekijken via het Omgevingsloket. Omgevingsplan inzien  U kunt ook een afspraak maken.

 • Planschade

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, aanpassen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit wordt planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg maakt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidshinder ervaart. Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag. Aanvraag tegemoetkoming in planschade (pdf, 131kb)

 • Omgevingsplan wijzigen

  In een omgevingsplan staan de regels over de fysieke leefomgeving die rechtstreeks gelden voor burgers en bedrijven. In het omgevingsplan staan bijvoorbeeld: de activiteiten op het gebied van de fysieke leefomgeving die wel en niet zijn toegestaan, al dan niet met vergunning. Denk aan activiteiten op bedrijventerreinen of aan de functies wonen of recreatie. Maar ook zaken als reclame op de openbare weg en terrassen; ruimtelijke bouwregels zoals de bouwhoogte, het maximale bebouwingsoppervlak, de aanwijzing van bouwvlakken, het uiterlijk van bouwwerken en het gebruik van bouwwerken; milieuregels over onderwerpen en activiteiten die het Bal niet behandel; eventuele maatwerkregels waarmee de gemeente afwijkt van regels in het Bal of het Bbl; regels over andere activiteiten die lokaal van belang zijn zoals het kappen van bomen. Omgevingsplanprocedure Het wijzigen van een omgevingsplan doorloopt een vast proces. Dit noemen we de procedure wijziging omgevingsplan. Wij laten weten dat een procedure wijziging omgevingsplan begint door middel van een vooraankondiging in het huis-aan-huisblad. Dit is alleen een bericht vooraf, reageren is dan nog niet mogelijk. Daarna begint de echte procedure. Deze kent kort gezegd de volgende stappen: de voorbereiding (concept- en/of voorontwerp wijziging omgevingsplan); een ontwerp wijziging omgevingsplan en; een vastgestelde wijziging omgevingsplan. Tijdens de verschillende stappen krijgt u de mogelijkheid om te reageren op de wijziging van het omgevingsplan. Wij laten op tijd weten of dit het geval is en hoe u kunt reageren. Hou hiervoor het huis-aan-huisblad goed in de gaten en kijk op www.overheid.nl. Is er een reactiemogelijkheid? Dan kan dit altijd schriftelijk en in sommige gevallen ook mondeling. Omgevingsplan bekijken Het omgevingsplan kunt u online bekijken via het Omgevingsloket. Uw initiatief past niet in het omgevingsplan U heeft een idee (initiatief). U heeft achterhaald dat het niet in het omgevingsplan past. Toch wilt u graag door met uw initiatief. Dien het dan in bij de intaketafel. Daar controleren wij eerst of uw initiatief wenselijk is. Daarbij geven we ook een voorstel voor het vervolgtraject.