Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Omgevingsplan bekijken

    De gemeente stelt het omgevingsplan vast. Hierin staan onder meer regels over gebruik van grond en gebouwen die daarop staan. Het omgevingsplan kunt u bekijken via Regels op de kaart.

  • Planschade tegemoetkoming

    Onder de Omgevingswet gaat planschade veranderen in nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie gaat over de schade die de gemeente rechtmatig veroorzaakt. Het gaat hierbij niet over schade door onrechtmatig handelen van de gemeente.

  • Omgevingsplan aanpassen

    In het omgevingsplan staat onder meer hoe de grond in een gebied en gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Als u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen.