Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Watervergunning

    Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Oppervlaktewater is water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren.

  • Stedenbouwkundige plannen bekijken

    De gemeente maakt plannen voor bebouwde of nog te bebouwen gebieden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken bij de gemeente.

  • Planschade

    Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.