Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Grondwater

    In de gemeente Oude IJsselstreek ligt het grondwater op verschillende dieptes. Over het algemeen ligt het grondwater iets dieper (een paar meter onder maaiveld). Maar er zijn ook plekken waar de grondwaterstand hoger is. Dit kan soms voor problemen of overlast zorgen. Op deze pagina vindt u informatie over grondwateroverlast, het onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater.

  • Planschade

    Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een planologisch (ruimtelijk) besluit. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. Krijgt een locatie door een bestemmingsplanprocedure een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld doordat uw onderneming minder inkomsten heeft of omdat uw woning of pand minder waard wordt. Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de geleden planschade.