Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Planschade

    Planschade is de waardevermindering van onroerende zaken (vermogensschade) die ontstaat na een wijziging van het bestemmingsplan.

  • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

    Wilt u grond of een gebouw anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen.

  • Kadastrale informatie

    Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, bedrijven, fabrieken, schepen en vliegtuigen.