Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Inburgeren

  Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

  Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit: met een examen of een afsluitend gesprek

  U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn gaat in op het moment dat u bericht krijgt dat u moet inburgeren.

  Verder moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  Aalsmeer is een stad in het groen, die zich kenmerkt door een sterk ontwikkelde en beschermde groene hoofd- en wijkstructuur. Deze structuur en prachtige parken geven Aalsmeer een unieke identiteit en leefkwaliteit. Toch staat dit bestaande groen onder druk door woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie.

  De gemeente wil haar groene uitstraling zoveel mogelijk behouden en de ruimte bieden voor klimaatverbetering. Daarom verkoopt de gemeente geen voetpaden, parkeervakken, trottoirs of andersoortige verhardingen. Ook het kopen van groenstroken en restgronden van het openbaar groen dat grenst aan een huis of tuin is maar zeer beperkt mogelijk. 

 • Vergunning tijdelijke verhuur bij leegstand

  Een leegstaande woning in Aalsmeer tijdelijk verhuren is soms mogelijk. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat. U heeft hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Een vergunning krijgt u alleen als de tijdelijke verhuur aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  U kunt deze vergunning aanvragen voor: 

  • een woning die te koop staat
  • een voor de verkoop bestemde huurwoning
  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school 

 • Vergunning tijdelijke verhuur bij leegstand

  Een leegstaande woning in Aalsmeer tijdelijk verhuren is soms mogelijk. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat. U heeft hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Een vergunning krijgt u alleen als de tijdelijke verhuur aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  U kunt deze vergunning aanvragen voor: 

  • een woning die te koop staat
  • een voor de verkoop bestemde huurwoning
  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school