Zoekresultaat 1 - 10 van 48 resultaten

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om mishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Bij Veilig Thuis kan melding gedaan worden als dit vermoed wordt.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Belastingen, lokale lasten calculator

  U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  Gemeente Aalten wil inwoners met deze regeling ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in en aan hun woning.

 • Voor- en vroegschoolse educatie, subsidieregeling

  De gemeente Aalten heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een subsidieregeling vastgesteld.

 • Opvang (Wmo)

  Bij huiselijk geweld of andere problemen in de thuissituatie kan opvang worden aangevraagd. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de opvang.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om hiervoor een offerte in te dienen.

 • Inwonerspanel U Spreekt

  De gemeente Aalten heeft een online inwonerspanel die inwoners uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen die in de gemeente spelen.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Wat is het? Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.