Zoekresultaat 1 - 10 van 59 resultaten

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs.

 • Collectevergunning

  Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel.

 • Ontheffing Alcoholwet

  Regelmatig worden evenementen gehouden of zijn er activiteiten waarbij buiten de reguliere horecabedrijven alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Om deze verstrekking te kunnen reguleren, met name vanuit gezondheidszorg en hygiëne, is in de Alcoholwet bepaald dat alcoholhoudende drank bij dit soort bijzondere gelegenheden alleen geschonken mag worden door iemand die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.

 • Legalisatie handtekening

  In sommige gevallen is het nodig aan te tonen dat een handtekening echt is. Legalisatie handtekening is het voor echt verklaren van een handtekening door de burgemeester.

 • Borns Bijtje

  Het Bornse Bijtje wordt uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Bornse gemeenschap.

 • Monumentenvergunning

  U wilt uw monument verbouwen, onderhouden of restaureren? Voor veel werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig.

 • Kind erkennen

  Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind wettelijk gezien één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

 • Marktstandplaats

  In de gemeente Borne zijn drie mogelijkheden voor ambulante handelaren om waren te verkopen, n.l. op de weekmarkt, door het innemen van een permanente standplaats of door het innemen van een incidentele standplaats.

 • Starterslening

  Zo’n tien jaar geleden is de starterslening in de gemeente Borne in het leven geroepen. Een van de belangrijkste doelen is het bewerkstelligen van een evenwichtige bevolkingssamenstelling binnen de gemeente Borne. Daarvoor wil de gemeente ondermeer de doelgroep (jonge) starters zo goed mogelijk faciliteren. De VROM Starterslening vormt daartoe een geschikt instrument.

 • Emigreren (verhuizen naar het buitenland)

  Vertrekt u voor meer dan acht maanden naar het buitenland, dan bent u verplicht daarvan binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.