Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Welstandsnota

  Nota omgevingskwaliteit, welstandsnota, Op deze kaart is te zien aan welke criteria een bouwplan moet voldoen, zodat het architectonisch past in de omgeving.

 • Afvalwater lozen op riool

  Bent u eigenaar van een bedrijf en wilt u afvalwater lozen op het riool? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

 • Vrijwilligersverzekering

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee aan alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico's verbonden aan hun vrijwilligerswerk.

 • Duurzaam ondernemen

  Onze ambitie is om in 2050 geen uitstoot meer te hebben van broeikasgassen vanuit bedrijven. Om dit te bereiken, stimuleren en faciliteren we ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijven en bedrijventerreinen. Door uw bedrijfsproces of bedrijfspand te verduurzamen bespaart u op energiekosten. Bovendien is het prettiger werken in een goed geïsoleerd pand. Op deze pagina vindt u advies, inspiratie, financiering en informatie over wettelijke plichten. Heeft u vragen over duurzaam ondernemen? De gemeente helpt u graag op weg. Neem contact op via duurzaam@dinkelland.nl.

 • Coronavirus en sport

  Informatie over coronavirus en sport

 • Bedrijven Investeringszones (BIZ)-bijdrage

  BIZ bijdrage

 • Vooroverleg bouwen

  Voordat u tijd en geld steekt in het ontwikkelen van uw plannen (zoals constructietekeningen, en – berekeningen, bodemonderzoeken e.d.) is het aan te raden een vooroverleg aan te gaan.

 • Bekendmaking voorgenomen uitgiften

  Via deze pagina vindt u meer informatie over bekendmakingen van gemeentelijke onroerende zaken.

 • Online database voor ondernemers

  Bent u een lokale ondernemer en wilt u uw producten, werken of diensten aanbieden aan de gemeente Dinkelland?

 • Kavels in Dinkelland

  Van plan om een kavel te kopen in de gemeente Dinkelland? Neem hier een kijkje!