Zoekresultaat 1 - 10 van 74 resultaten

 • Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u kiezen voor de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. U krijgt dan korting op de premie en extra vergoedingen. Hieronder leest u alle voorwaarden.

 • Toeristenbelasting

  Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door niet-inwoners van de gemeente wordt toeristenbelasting geheven

 • Aandacht voor elkaar

  Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie, vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden. Laten we daarom ook aandacht voor elkaar hebben. Van elkaar horen hoe we deze tijd ervaren en met elkaar delen hoe we deze tijd door kunnen komen.

 • Welstandsnota

  Nota omgevingskwaliteit, welstandsnota, Op deze kaart is te zien aan welke criteria een bouwplan moet voldoen, zodat het architectonisch past in de omgeving.

 • Naamskeuze kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de aangifte van de geboorte. Dit moet u persoonlijk doen in het gemeentehuis.

 • Huiselijk geweld

  In gezinnen en relaties is ruzie normaal, maar fysiek geweld, stilzwijgen, scheldpartijen, seksuele dwang en constante controle zijn dat niet. Jaarlijks ervaren 200.000-230.000 mensen ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld, waarbij vrouwen het grootste aantal slachtoffers vormen. Ook mannen, kinderen en ouderen worden getroffen, ongeacht achtergrond. Huiselijk geweld kan opzettelijke mishandeling omvatten, maar ontstaat vaak door diverse problemen die mensen overweldigen en tot ontsporing leiden.

 • Echtscheiding

  Is uw huwelijk ontbonden door echtscheiding of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of uw partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dat voor u.

 • Vrijwilligersverzekering

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee aan alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico's verbonden aan hun vrijwilligerswerk.

 • Coronavirus en sport

  Informatie over coronavirus en sport

 • Lang zult u wonen

  Lang zult u wonen is een bewustwordingscampagne die erop gericht is inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. De Lang zult u wonen-adviseurs helpen onze inwoners met adviezen over de manier(en) waarop zij hun woning kunnen aanpassen. Bijna alle Overijsselse gemeenten doen mee aan de campagne, waaronder ook Dinkelland.