Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Vrijstelling overschrijding geluidsnorm aanvragen

  Organiseer je als organisatie of bedrijf een festiviteit op je eigen terrein en verwacht je dat het geluid te hard is volgens de voorschriften? En is je organisatie of bedrijf volgens de Wet Milieubeheer een inrichting? Check dit via het stappenplan op infomil.nl. Is dit zo? Vraag dan minimaal 2 weken van tevoren vrijstelling aan door een kennisgeving incidentele festiviteit te doen.

 • Uittreksel Bewijs van Nederlanderschap

  Een uittreksel Bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Je kunt het uittreksel nodig hebben voor het opmaken van een akte bij een notaris en het voeren van gerechtelijke procedures of voor functies in openbaar bestuur (bijvoorbeeld lidmaatschap van Eerste of Tweede kamer of Provinciale Staten), Alleen inwoners van Eindhoven kunnen een Bewijs van Nederlanderschap bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier.

 • Omgevingsvergunning aanleggen

  Wil je op je erf een sloot dempen? Of wil je jouw terrein als opslagplaats gebruiken? Bekijk dan eerst het bestemmingsplan. Hierin staat voor welk gebruik van je grond je een vergunning nodig hebt. Je hebt een omgevingsvergunning 'aanleggen' nodig voor werkzaamheden die niet als bouwen zijn aan te merken, wanneer het bestemmingsplan dit voorschrijft.

 • Milieuzone

  De milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Sinds 1 januari 2022 is de toegang tot de milieuzone verder aangescherpt. De milieuzone is alleen nog toegankelijk voor vrachtauto’s, bussen en touringcars vanaf emissieklasse 6. Vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg met een emissieklasse 0, 1, 2, 3, 4 of 5 motor mogen de milieuzone niet in. Wil je weten wat de emissieklasse van jouw voertuig is? Kijk dan op het kentekenbewijs of op ovi.rdw.nl of milieuzones.nl/milieuzones-voertuig. Weet je niet zeker of je een ontheffing nodig hebt? Kijk dan eerst op de landelijke website van milieuzones en vul de kentekencontrole in. Heeft jouw voertuig een landelijke vrijstelling, dan hoef je geen speciale ontheffing voor de gemeente Eindhoven aan te vragen.

 • Leegstandvergunning

  Een leegstandvergunning maakt het voor jou als eigenaar mogelijk je leegstaande huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Hierbij is een groot deel van de wettelijke huurbescherming niet van toepassing. Wil je woonruimte verhuren in een voor verkoop bestemde huurwoning? Je kunt een vergunning krijgen voor 2 jaar, waarna je 3 keer voor telkens 1 jaar verlenging kunt krijgen, tot een totaal van 5 jaar.   Wil je woonruimte verhuren in een voor verkoop bestemde woning? Je kunt een vergunning krijgen voor maximaal 5 jaar. Een leegstandvergunning vraag je aan met een landelijk formulier via de website van de Rijksoverheid.

 • Bezwaar tegen parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting)

  Vind je dat je ten onrechte een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting) hebt ontvangen? Dan kun je binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat online een bezwaar indienen tegen de naheffingsaanslag.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woon je in Eindhoven, maar heb je niet de Nederlandse nationaliteit en kun je van je eigen land geen paspoort krijgen? Dan kun je in bepaalde gevallen bij ons een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Met een vreemdelingenpaspoort kun je naar alle landen reizen, behalve het land van herkomst.

 • Mijn persoonsgegevens wijzigen

  Als inwoner van Nederland ben je volgens de wet verplicht om veranderingen in je persoonlijke situatie door te geven aan de gemeente waar je woont. Er zijn gegevens die je zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als je verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als er een familielid overlijdt.

 • Digitale belastingbalie

  Via de digitale belastingbalie kun je: jouw eigen gegevens bekijken en aanpassen; jouw belastingaanslag(en) betalen door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, of met iDEAL; bezwaar maken tegen een belastingaanslag; kwijtschelding van betaling vragen.   Om te kunnen inloggen bij de digitale belastingbalie heb je DigiD nodig. Ben je ondernemer? Gebruik dan je RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) + aanslagnummer.

 • Collecteren of werven

  Collecteren: Meld je collecte of vraag een vergunning hiervoor aan via het online formulier. Werven: Het werven van leden of donateurs doe je via het online formulier voor donateurs-of klantenwerving.  Wil je collecteren of werven in een bepaalde week? Stuur dan een e-mail naar apv@eindhoven.nl. Na ontvangst van je e-mail nemen we zo snel mogelijk contact met je op.