Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

    Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid...

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)

    Eigenaren van een woning betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting. Dat geldt ook voor eigenaren of gebruikers van winkels, bedrijfspanden en garages (niet-woningen). Hoogte OZB De hoogte van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Het percentage verschilt voor...

  • WOZ-Waarde

    De WOZ-waarde is de geschatte waarde van uw woning of bedrijfspand met waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-waarde staat op de aanslag gemeentelijke belastingen en het taxatieverslag. Dit is in te zien via  de belastingbalie . De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor het bepalen...