Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Scahdevergoeding planschade

  Als gevolg van een planologische wijziging (bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan), kunt u schade ondervinden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u in de Gemeente Houten gaan bouwen, verbouwen of een boom kappen? Dan heeft u in de meeste situaties een omgevingsvergunning nodig.

 • Vergunning voor het plaatsen van materiaal op de openbare weg

  Vergunning voor het plaatsen van materiaal op de openbare weg.

 • Principeverzoek

  Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan past, kunt u een principeverzoek indienen.

 • Verbouwen van een monument

  Om een monument te mogen wijzigen is een vergunning nodig.

 • Grond en bouwstoffenmelding

  Als u grond en/of bouwstoffen op of in de bodem wilt (her)gebruiken, moet u dat vooraf melden op het landelijk Meldpunt bodemkwaliteit.

 • Kadastrale informatie

  Kadastrale informatie omvat inlichtingen per kadastraalnummer (of adres) over zakelijk recht (wie is eigenaar van gebouwen en/of grond) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen).

 • Evenementenfonds Houten

  Wilt u een evenement in de gemeente Houten organiseren dat beeldbepalend is? Dat bijdraagt aan het versterken van het gevoel van trots en de identiteit van inwoners van Houten? Dan is het mogelijk om hier subsidie voor aan te vragen.

 • Asbest slopen of verwijderen

  Bij het slopen of verwijderen van asbest moet u altijd een sloopmelding via het Omgevingsloket Online doen.

 • Aanvraag bouwarchief

  Wilt u iets verbouwen? Dan is het handig als u beschikt over de orginele bouwtekeningen, bouwdossier of verleende vergunningen van het te verbouwen pand. U kunt deze digitaal opvragen bij de gemeente.