Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Conceptverzoek

  Wilt u weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een conceptverzoek in te dienen via onze website, vóórdat u de officiële aanvraag doet.  Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan dus ook achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt het conceptverzoek aanvragen via het onderstaande e-formulier, dan gaan wij voor u aan de slag. Conceptverzoek aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.   Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een conceptverzoek? Geef bij uw aanvraag voldoende informatie over uw plan. Omdat wij uw plan gaan beoordelen aan de geldende regels, hebben wij informatie nodig. U moet minimaal het volgende indienen: de locatie (adres en/of kadastraal perceel) een toelichting op het plan een schets/tekening van uw plan Wij adviseren u om de tekeningen in ieder geval op schaal te tekenen, met de afmetingen erbij. Hoe beter de tekeningen, hoe duidelijker wij een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid. Als het nodig is voor de beoordeling, zullen wij aanvullende informatie opvragen. De duur van het beoordelen van uw conceptverzoek hangt meestal af van de grootte van uw plan. Voor het behandelen van een conceptverzoek geldt geen wettelijke termijn. Normaal gesproken kunt u binnen 8 tot 12 weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Tegen het besluit op een conceptverzoek kan geen bezwaar worden gemaakt. Het antwoord geeft alleen aan dat wij wel of niet kunnen meewerken aan uw plan. U kunt uiteindelijk wel bezwaar indienen tegen de weigering van de vergunning als u toch de officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Voor het behandelen van een conceptverzoek brengen wij kosten in rekening.  Dit is een vast bedrag van €750,- (Intaketafel). Dit zou op kunnen lopen naar €1.000,- (Omgevingstafel) als blijkt dat er meer advies noodzakelijk is. Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten. Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten. U vindt de kosten in de legestabel van de gemeente op deze pagina op onze website. Wat doen wij tijdens de beoordeling van uw conceptverzoek? Wij beoordelen uw plan op wenselijkheid en haalbaarheid. Dat betekent dat wij nagaan of het plan past binnen het beleid van de gemeente en of uw plan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij doen dit aan de zogeheten Intaketafel. Bij de beoordeling van uw aanvraag zitten de verschillende specialisten van de gemeente aan tafel (o.a. verkeer, stedenbouw, wonen en groen), maar ook de Omgevingsdienst (milieu). Op die manier maken wij een integrale beoordeling van uw aanvraag. Wat zijn de voordelen van het vooroverleg? U hoeft tijdens het vooroverleg nog niet direct álle stukken in te dienen Wij hebben alleen de stukken nodig die bepalend zijn of wij medewerking kunnen verlenen. Meestal is een locatie, toelichting en schets al voldoende. Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dit weten. U betaalt nog niet de volledige kosten van de officiële aanvraag Omdat u nog niet alle informatie hoeft in te dienen, betaalt u minder kosten. Bij de officiële aanvraag zijn de eisen aan de aan te leveren informatie strenger en moet u veel meer documenten aanleveren. Ook worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de officiële aanvraag, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wij kunnen met u meedenken over uw plan Na beoordeling van uw conceptverzoek kunnen wij aangeven waarop u uw plan moet aanpassen. Bij de officiële aanvraag geldt een wettelijke termijn van acht weken met eventuele verlenging bij een verzoek om aanvullingen. Als u dan niet alle stukken tijdig indient, moeten wij helaas uw aanvraag buiten behandeling laten.

 • Gemeentelijke bruggen en ponten

  Ponten Er zijn in de gemeente diverse veerdiensten: veerdienst Kaag vaart tussen Kaag en Buitenkaag. Het veer vaart 24 uur per dag. Meer informatie vindt u op de website veerdienst Kaag  veerdienst Oude Wetering vaart tussen Oude Wetering en Leimuiden. De vaartijden van 15 maart tot 15 oktober zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:00-18:00 uur; zaterdag en zondag en feestdagen van 10:00-17:00 uur. De vaartijden van 15 oktober tot 15 maart zijn op maandag tot en met vrijdag: 07:00 - 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.veerdienstoudewetering.nl veerdienst Paddegat is een voetgangers- en fietsersveer en vaart tussen Roelofarendsveen en Woubrugge van maandag tot en met  vrijdag 07.00-18.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00-18.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website veerdienst Paddegat  De veerdiensten en andere voorzieningen vindt u ook op Rondomkaagenbraassem.nl. Bedieningstijden Doesbrug in Hoogmade De Doesbrug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 tot en met 30 april: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur.  1 mei tot en met 30 september: dagelijks van 09:00 tot 12:30, van 13:00 tot 18:00 en van 18:30 tot 20:00 uur. 1 oktober tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur. Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 21130989. Bedieningstijden Bilderdamse brug in Bilderdam De Bilderdamse brug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 april tot en met 31 mei: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  1 juni tot en met 31 augustus: dagelijks van 09:00 tot 20:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur en van 18:00 tot 18:30 uur. 1 september tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 11438977. Paardebrug, Zwanenbrug en Blauwemolenbrug in Rijpwetering Kunt u met uw boot niet onder de Paardebrug, de Zwanenbrug en/of de Blauwemolenbrug in Rijpwetering door, dan moet u wachten tot de brug wordt geopend. De Paardebrug, Zwanenbrug en de Blauwemolenbrug worden alleen op afroep geopend. Aanvragen dienen minimaal 24 uur van tevoren te zijn doorgegeven via telefoonnummer 06 21130989. Storingen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur melden bij de gemeente Kaag en Braassem via 071 3327272 (Afdeling O&R Civiele Kunstwerkenbeheer). Buiten kantooruren kunt u bellen met de storingsdienst van de gemeente via 06 515 085 63. Zelfbediening overige beweegbare bruggen De Koningsbrug in Oud Ade, de brug in de Zuidzijderweg in Oud Ade en de brug in de Blauwemolenweg in Rijpwetering kunnen door middel van zelfbediening geopend worden. Meer informatie Meer informatie over bedieningstijden van bruggen staat op de website overheid.nl vaarweginformatie.   

 • Overlijden aangeven

  Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming moet de gemeente op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Voorwaarden iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden, mag hier aangifte van doen. Het verdient echter de voorkeur om een aangifte van overlijden te laten verzorgen door een uitvaartondernemer. Hij of zij is volledig op de hoogte van alle formaliteiten die vervuld moeten worden er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte. Volgens de Wet op de lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaatsvinden. Daarom moet doorgaans binnen zes dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan bij de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand krijgt u een verlof tot begraven of crematie. Zelf aangifte doen De aangifte van overlijden wordt vrijwel altijd gedaan door een ingeschakelde uitvaartverzorger. Is er iemand in uw naaste omgeving overleden en komt u daarvan aangifte doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. De ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats van overlijden maakt een overlijdensakte op, die in het register van overlijden wordt opgenomen en in de gemeente blijft. Aan het doen van een overlijdensaangifte zijn geen kosten verbonden. U kunt een uittreksel van de overlijdensaangifte aanvragen. Wilt u de geboorte van uw kind doorgeven? Geef dit telefonisch door via 071 332 72 72, of maak dan online een afspraak. Vanwege drukte met afspraken, is het raadzaam om telefonisch de geboorte aan te geven.  Meenemen geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet verklaring van overlijden de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) trouwboekje (niet verplicht). Aangifte door uitvaartondernemers Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden. Om online aangifte te doen volgt u onderstaande stappen: Klik op de knop ‘Aangifte doen van overlijden’ onderaan deze pagina. Log in met uw eHerkenning. Vul de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Betaal de aangifte meteen.   Hebt u een B-verklaring (verklaring van doodsoorzaak) van de arts ontvangen? Stop dan de dichte envelop in een eigen envelop en verstuur hem naar: Gemeente Kaag en Braassem, Cluster Burgerzaken, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen Wij mailen u na aangifte het benodigde verlof. Het uittreksel ontvangt u per post.       Aangifte doen van overlijden via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. ​​​​​    

 • Woo-verzoek indienen

  De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Op overheid.nl vindt u de meeste beleidsdocumenten en verordeningen. Maar ook via het raadsinformatiesysteem ibabs kunt u informatie inzien over besluiten van het college en de raad. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Woo en kunnen daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren. Kijk voor meer informatie over Woo op rijksoverheid.nl. Wet open overheid Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking waren vastgelegd, of met andere woorden het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw is dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt. Daarvoor moet de gemeente een openbaarmakingsportaal gebruiken, wij hebben gekozen voor Ibabs voor de Woo-verzoeken. Via onderstaande knop kunt u lezen welke verzoeken wij hebben binnen gekregen en hoe wij hierop hebben besloten.  Bekijk de Woo-verzoeken en -besluiten via kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl Woo-verzoek of informatieverzoek Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hier gelden strenge regels voor de afhandeling, en een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek langer dan een informatieverzoek. Als het gaat om informatie voor uw eigen gebruik, dan kunt u een informatieverzoek doen. Daarbij worden de stukken niet openbaar voor iedereen. Voordat u een Woo-verzoek overweegt in te dienen, adviseren wij u daarom eerst een informatieverzoek in te dienen via ons contactformulier. Voorwaarden Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden: een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dus iets wat gaat over beleid van de gemeente, en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden. Kosten Een Woo-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding. Woo-verzoek aanvragen Via onderstaande knop kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo-verzoek via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U kunt bijlagen van maximaal 5 MB meesturen. U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Let erop dat u naast uw gegevens ook een handtekening zet. Vermeld op uw aanvraag: reden van de aanvraag omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen). U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt. Aanvraag informatieverzoek Voor informatie voor uw eigen gebruik, waarbij de stukken niet voor iedereen openbaar worden, kunt een informatieverzoek indienen via ons contactformulier.   Meer informatie  Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen over Woo op rijksoverheid.nl.   Contactpersoon U kunt ook met de Woo – contactpersoon van de gemeente bellen via 071 332 72 72 of vragen stellen via ons contactformulier.

 • Melding, klacht of tip

  Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving. Maak een melding via www.fixi.nl/kaag-en-braassem of de Fixi-app. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store.  Maak een melding op www.fixi.nl/kaag-en-braassem  Wat kunt u melden Afvaldumping, afvalzakken naast de container of in het openbaar gebied. Let op: voor meldingen over afvalinzameling en afvalcontainers kunt u terecht bij Cyclus. Lachgascilinders. Losliggende putdeksels, beschadigingen zoals aan straatmeubilair, speeltoestellen en verkeersborden, losgescheurde takken of omgevallen boom in de berm (is er acuut gevaar voor mens of dier, bel dan 112). Ongedierte in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld ratten, wespennesten en processierupsen, dode dieren langs de kant van de weg of in water (vermijd contact vanwege mogelijk botulisme (rivm.nl) of vogelgriep (rijksoverheid.nl). Verstopping van gemeenteriolering of straatkolken. Zo maakt u een melding Geef de locatie zo duidelijk mogelijk door, voer de straatnaam en huisnummer in of geef deze aan op de kaart. Kies een categorie voor de melding en omschrijf het probleem. U kunt ook een foto toevoegen. Kies of de melding zichtbaar moet zijn op de openbare kaart; deelt u de melding dan kunnen anderen ook zien dat er al een melding is gemaakt. Vul uw gegevens in of log in met uw Fixi-account. U wordt dan op de hoogte gehouden van de afhandeling van de melding. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar. Anoniem melden kan ook. Verstuur uw melding. Bijzonderheden Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan 112. Bel bij geen spoed, wél politie 0900-8844. Is het niet acuut en heeft u de brandweer nodig, bijvoorbeeld wanneer een boom over de openbare weg dreigt te vallen, bij losgeraakte dakbedekking of gevelplaten of bij risico op kortsluiting of brand, bel dan de brandweer via 0900-0904. Weet u niet zeker of het gaat om een dringende melding of niet? Kijk dan op www.brandweer.nl/storm-en-wateroverlast. Heeft u een vraag of melding over de inzameling van afval of over een kapotte of volle) afvalcontainer, neem dan contact op met Cyclus, telefonisch via 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl of maak een melding via de website cyclusnv.nl. Wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven aan Van Vuuren Elektrotechniek BV via email kaagenbraassem@vuuren.nl of telefonisch 0251-229119 (op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur direct contact; daarbuiten: keuze optie 2). Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl. Storing van een laadpaal kunt u telefonisch doorgeven via het storingsnummer van beheerder ENGIE 088 – 369 29 14; meld hierbij ook het EVB-P-nummer dat op de laadpaal staat. Schade aan bushokjes kunt u doorgeven aan Global via de website van Global. Dit bedrijf gaat over het onderhoud van bushaltes. Vermoeden van ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude of geld witwassen kunt u doorgeven via de webpagina Vermoeden ondermijning. Op de webpagina zwerfdieren leest u wat u kunt doen als u een dier hebt gevonden of kwijt bent. U kunt geen melding maken over hondenoverlast; door middel van handhaving willen wij hondenoverlast voorkomen . Ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij via de website van Omgevingsdienst West-Holland. Overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven op bezoekBAS.nl. Voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op de website Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven.  Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56. Calamiteit buiten kantoortijden Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63.