Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Conceptverzoek

  Wilt u weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een conceptverzoek in te dienen via onze website, vóórdat u de officiële aanvraag doet.  Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan dus ook achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt het conceptverzoek aanvragen via het onderstaande e-formulier, dan gaan wij voor u aan de slag. Conceptverzoek aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.   Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een conceptverzoek? Geef bij uw aanvraag voldoende informatie over uw plan. Omdat wij uw plan gaan beoordelen aan de geldende regels, hebben wij informatie nodig. U moet minimaal het volgende indienen: de locatie (adres en/of kadastraal perceel) een toelichting op het plan een schets/tekening van uw plan Wij adviseren u om de tekeningen in ieder geval op schaal te tekenen, met de afmetingen erbij. Hoe beter de tekeningen, hoe duidelijker wij een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid. Als het nodig is voor de beoordeling, zullen wij aanvullende informatie opvragen. De duur van het beoordelen van uw conceptverzoek hangt meestal af van de grootte van uw plan. Voor het behandelen van een conceptverzoek geldt geen wettelijke termijn. Normaal gesproken kunt u binnen 8 tot 12 weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Tegen het besluit op een conceptverzoek kan geen bezwaar worden gemaakt. Het antwoord geeft alleen aan dat wij wel of niet kunnen meewerken aan uw plan. U kunt uiteindelijk wel bezwaar indienen tegen de weigering van de vergunning als u toch de officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Voor het behandelen van een conceptverzoek brengen wij kosten in rekening.  Dit is een vast bedrag van €750,- (Intaketafel). Dit zou op kunnen lopen naar €1.000,- (Omgevingstafel) als blijkt dat er meer advies noodzakelijk is. Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten. Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten. U vindt de kosten in de legestabel van de gemeente op deze pagina op onze website. Wat doen wij tijdens de beoordeling van uw conceptverzoek? Wij beoordelen uw plan op wenselijkheid en haalbaarheid. Dat betekent dat wij nagaan of het plan past binnen het beleid van de gemeente en of uw plan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij doen dit aan de zogeheten Intaketafel. Bij de beoordeling van uw aanvraag zitten de verschillende specialisten van de gemeente aan tafel (o.a. verkeer, stedenbouw, wonen en groen), maar ook de Omgevingsdienst (milieu). Op die manier maken wij een integrale beoordeling van uw aanvraag. Wat zijn de voordelen van het vooroverleg? U hoeft tijdens het vooroverleg nog niet direct álle stukken in te dienen Wij hebben alleen de stukken nodig die bepalend zijn of wij medewerking kunnen verlenen. Meestal is een locatie, toelichting en schets al voldoende. Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dit weten. U betaalt nog niet de volledige kosten van de officiële aanvraag Omdat u nog niet alle informatie hoeft in te dienen, betaalt u minder kosten. Bij de officiële aanvraag zijn de eisen aan de aan te leveren informatie strenger en moet u veel meer documenten aanleveren. Ook worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de officiële aanvraag, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wij kunnen met u meedenken over uw plan Na beoordeling van uw conceptverzoek kunnen wij aangeven waarop u uw plan moet aanpassen. Bij de officiële aanvraag geldt een wettelijke termijn van acht weken met eventuele verlenging bij een verzoek om aanvullingen. Als u dan niet alle stukken tijdig indient, moeten wij helaas uw aanvraag buiten behandeling laten.

 • Hulp bij huishouden

  Schoonmaken, wassen, stofzuigen. Soms zijn deze klusjes door omstandigheden als ziekte, ouderdom of een handicap te zwaar geworden. Dan lukt het niet meer om zelf uw huishouden te doen. Krijgt u het huishouden niet meer goed voor elkaar?En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Melden Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Het Kernteam kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, dan kunt u een melding doen: door het meldingsformulier voorzieningen Wmo via onlineregelen.kaagenbraassem.nl, u logt in met DigiD online een afspraak maken per e-mail naar info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67. Clientondersteuning U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een deel van de kosten. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Kijk voor meer informatie bij De eigen bijdrage Wmo. Kaag en Braassem deelt de zorg van het kabinet zoals beschreven in het coalitieakkoord uit december 2021, namelijk dat de beschikbaarheid van de voorzieningen onder de Wmo onder druk staat. Daarom werken we ook in Kaag en Braassem naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. We volgen hierbij de landelijke normen de Wmo betaalbaar te houden. Het kan zijn dat bij de behandeling van uw hulpvraag op het gebied van het huishouden uw inkomen onderdeel van het gesprek is. Veel gestelde vragen  Kijk op rijksoverheid.nl - wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo. 

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of verlengen doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Vraag op tijd aan: door drukte duurt het een paar weken voor u een paspoort kunt aanvragen. Meer informatie hierover lees je op deze webpagina.  Aanvragen en meenemen Kosten een rijbewijs kost € 51,11. is uw rijbewijs vermist, dan komt daar een bedrag bij van € 33,20. vraagt u met spoed een rijbewijs aan, dan zijn de bijkomende kosten € 39,65. U kunt alleen met pin betalen. Aanvragen  Wilt u een rijbewijs aanvragen, verlengen of ophalen dan moet u hiervoor een afspraak maken. Ook voor het afhalen van een gezondheidsverklaring moet u eerst een afspraak maken. Maak een afspraak Meenemen Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs. 1 pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen op rijksoverheid.nl en die niet ouder is dan 6 maanden.  In het gemeentehuis is een fotohokje waar u pasfoto's kunt maken. Dit kost € 7,00 (contant of contactloos pinnen) voor 8 pasfoto’s. Het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor: - Personen kleiner dan 1 meter 40. - Als u in het dagelijks leven een bril draagt en zo ook op de foto wilt. Wij adviseren u in deze gevallen de foto bij een fotograaf te laten maken. uw oude rijbewijs. een begeleiderspas als u 17 jaar bent en een rijbewijs categorie B aanvraagt. Meer informatie over de begeleiderspas vindt u op de website van de RDW. Spoedaanvraag Rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs in de ochtend aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 39,65 extra.  Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring rijbewijs) is een formulier waarmee het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) uw medische geschiktheid om te rijden kan beoordelen. Op de website van het CBR vindt u alle informatie of u een gezondheidsverklaring nodig heeft en kunt u de  gezondheidsverklaring online aanvragen.  U kunt de Gezondheidsverklaring ook aan de balie van het gemeentehuis afhalen, hiervoor moet u een afspraak maken (tarief CBR). Dit kan alleen bij een groot rijbewijs en bij gezondheidsverklaringen voor 75+. Andere gezondheidsverklaringen vraagt u bij het CBR aan. Omdat de verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Na het rapport van het CBR kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Omwisseling buitenlands rijbewijs Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van RDW. Maak een afspraak Rijbewijs vermist Het is verstandig dat u de vermissing of diefstal eerst meldt bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. Dit kan online op RDW.nl (met DigiD). Hierdoor is het rijbewijs direct ongeldig. De RDW stuurt u een schriftelijke bevestiging. U kunt ervoor kiezen om voor een verloren of gestolen rijbewijs bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal te tekenen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.     

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen, of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We vinden dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen; onderwijs dat goed bij hen past. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Als u in aanmerking wilt komen, kunt u een aanvraag indienen. Na het beoordelen van de aanvraag wordt besloten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer. Voorwaarden Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is niet voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, voor inburgeringsscholen of voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm). Een kind komt in aanmerking voor taxivervoer als: een kind jonger is dan 10 jaar en naar het speciaal basisonderwijs gaat leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school; als u kiest voor een school verder weg dan zijn de extra kosten van het reizen voor u als uw kind ouder is dan 10 jaar heeft u een vervoersverklaring van de school nodig waarin staat dat uw kind niet in staat is om zelfstandig en ook niet onder begeleiding kan reizen. Over het algemeen kunnen veel leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs zelfstandig reizen. Dit wordt zo mogelijk geoefend vanuit school als de afstand van huis tot school groter is dan 6 kilometer. Het taxivervoer rijdt op vaste tijden. Als er een uitzondering is (bijvoorbeeld een schoolreisje, artsbezoek e.d.) dan moet u zelf zorgen voor vervoer. De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening voor leerlingenvervoer op Overheid.nl. Soorten leerlingenvervoer Er zijn verschillende soorten vergoedingen: vergoeding van kosten van aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar wordt het vervoer door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school en weer terug gereden. vergoeding van kosten van eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dat bedrag. vergoeding van kosten voor openbaar vervoer naar basisonderwijs (eventueel met begeleiding). We gaan uit van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer. Voor openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs wordt geen vergoeding gegeven. Aanvraag Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving voor de school op de vervoersregeling. U kunt hieronder de vervoersregeling aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar leerlingenvervoer@kaagenbraassem.nl of bellen via 071-3327272. Vermeld op uw aanvraag: IBAN-rekeningnummer waarop uitbetaald mag worden (indien van toepassing) gegevens leerling en relatie tot leerling het type vervoersvoorziening gewenste ingangsdatum gegevens van de school of het kind wel of niet zelfstandig kan reizen (met toelichting) gegevens 2e adres (indien van toepassing) met volgende bijlage(n): indien op eerste schooldag leerling 10 jaar of ouder is: vervoersverklaring van school een inkomensverklaring beide ouders (indien van toepassing). Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 een schoolinschrijving een kopie van de bankpas –bij een reiskostenvergoeding- met het rekeningnummer waarop u de vergoeding wilt laten uitbetalen. Leerlingervoer aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of e-Herkenning. Kosten In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Afhandeling De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken. Bezwaar maken Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.

 • Regiotaxi

  Als u slecht ter been bent en niet met het openbaar vervoer kunt reizen, dan kan Participe u helpen, bijvoorbeeld met de Regiotaxi.  De Regiotaxi in Holland Rijnland is een soort openbaar vervoer. U kunt het zien als een kruising tussen de bus en een taxi: de Regiotaxi haalt u voor uw huis op en brengt u daar waar u heen wilt. Vanaf een vertrekadres kunt u 5 zones reizen. Tijdens de rit kunnen ook andere passagiers in- en uitstappen. Hierdoor kan de reistijd langer zijn, maar daar staat tegenover dat de regiotaxi een stuk minder kost dan gewone taxi's. Iedereen kan de Regiotaxi in Holland Rijnland gebruiken. De ritten zijn bedoeld voor sociaal-recreatief vervoer, bijvoorbeeld als u naar de kapper gaat of naar een vriend. Als u vaak moet reizen voor belangrijke medische afspraken, dan kunt u bij uw zorgverzekeraar vragen of zij deze ritten vergoeden.  Ritten bestellen  U kunt de ritten tot twee uur van te voren bestellen als u spontaan ergens heen wilt. U kunt ritten ook een jaar vooruit plannen. Heeft u al een afspraak staan? Bestel dan ook zo vroeg mogelijk uw rit. U kunt de ritten telefonisch, online via de website Regiotaxi in Holland Rijnland en de app bestellen.  Wmo-vervoerspas Met een Wmo-vervoerspas kunt u tegen een lager tarief gebruik maken van de Regiotaxi. U betaalt dan in de taxi het tarief dat u ook in de bus zou betalen. Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt een toeslag per zone berekend. Wanneer u reist met de Regiotaxi, moet u altijd uw Wmo-vervoerspas bij u hebben. De chauffeur moet uw pas scannen om uw rit correct uit te kunnen voeren. Om in aanmerking te komen voor een Wmo-vervoerspas gelden twee voorwaarden: u bent langer dan 6 maanden slecht ter been; u kunt niet met het openbaar vervoer reizen. Meld u met uw vraag over de Regiotaxi of de Wmo-vervoerspas bij het Kernteam Kaag en Braassem. 

 • Verhuizing doorgeven (adreswijziging)

  Wanneer u verhuist naar of binnen Kaag en Braassem moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u vanuit het buitenland naar Kaag en Braassem komt of als u naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP). Wie moet de verhuizing melden? iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan curatoren voor onder curatele gestelden. Wie mag de verhuizing binnen de gemeente ook melden? ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. Voorwaarden U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven. Bijzonderheden Emigratie / Vertrek naar het buitenland Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee emigreert. U kunt uw vertrek maximaal 5 dagen van tevoren doorgeven. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum). Als u op een later moment een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u deze aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten op Nederlandwereldwijd.nl van rijksoverheid.   Aanvraag Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier op onlineregelen.kaagenbraassem.nl: Verhuizing binnen de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD  Verhuizing naar de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl   U logt in met DigiD Emigratie doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag het schriftelijke formulier dan aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl  T.a.v. Burgerzaken. U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee: een geldig identiteitsbewijs kopie huur- of koopcontract als uw kind bij de andere ouder gaat wonen het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder via onlineregelen.kaagenbraassem.nl (u logt in met DigiD) wanneer iemand bij u in komt wonen: een Verklaring hoofdbewoner doorgeven, via onlineregelen.kaagenbraassem.nl (u logt in met DigiD). Of vraag het schriftelijke formulier voor de afspraak aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl T.a.v. Burgerzaken - Verhuizen. Hiermee verklaart de hoofdbewoner van een woning geen bezwaar te hebben tegen inschrijving van een ander persoon op zijn/haar adres. Bij een ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene die de verklaring heeft ondertekend.

 • Gemeentelijke bruggen en ponten

  Ponten Er zijn in de gemeente diverse veerdiensten: veerdienst Kaag vaart tussen Kaag en Buitenkaag. Het veer vaart 24 uur per dag. Meer informatie vindt u op de website veerdienst Kaag  veerdienst Oude Wetering vaart tussen Oude Wetering en Leimuiden. De vaartijden van 15 maart tot 15 oktober zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:00-18:00 uur; zaterdag en zondag en feestdagen van 10:00-17:00 uur. De vaartijden van 15 oktober tot 15 maart zijn op maandag tot en met vrijdag: 07:00 - 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.veerdienstoudewetering.nl veerdienst Paddegat is een voetgangers- en fietsersveer en vaart tussen Roelofarendsveen en Woubrugge van maandag tot en met  vrijdag 07.00-18.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00-18.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website veerdienst Paddegat  De veerdiensten en andere voorzieningen vindt u ook op Rondomkaagenbraassem.nl. Bedieningstijden Doesbrug in Hoogmade De Doesbrug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 tot en met 30 april: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur.  1 mei tot en met 30 september: dagelijks van 09:00 tot 12:30, van 13:00 tot 18:00 en van 18:30 tot 20:00 uur. 1 oktober tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur. Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 21130989. Bedieningstijden Bilderdamse brug in Bilderdam De Bilderdamse brug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 april tot en met 31 mei: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  1 juni tot en met 31 augustus: dagelijks van 09:00 tot 20:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur en van 18:00 tot 18:30 uur. 1 september tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 11438977. Paardebrug, Zwanenbrug en Blauwemolenbrug in Rijpwetering Kunt u met uw boot niet onder de Paardebrug, de Zwanenbrug en/of de Blauwemolenbrug in Rijpwetering door, dan moet u wachten tot de brug wordt geopend. De Paardebrug, Zwanenbrug en de Blauwemolenbrug worden alleen op afroep geopend. Aanvragen dienen minimaal 24 uur van tevoren te zijn doorgegeven via telefoonnummer 06 21130989. Storingen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur melden bij de gemeente Kaag en Braassem via 071 3327272 (Afdeling O&R Civiele Kunstwerkenbeheer). Buiten kantooruren kunt u bellen met de storingsdienst van de gemeente via 06 515 085 63. Zelfbediening overige beweegbare bruggen De Koningsbrug in Oud Ade, de brug in de Zuidzijderweg in Oud Ade en de brug in de Blauwemolenweg in Rijpwetering kunnen door middel van zelfbediening geopend worden. Meer informatie Meer informatie over bedieningstijden van bruggen staat op de website overheid.nl vaarweginformatie.   

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen en functies is het nodig dat u aantoont dat u van onbesproken gedrag bent. Of dat u te vertrouwen bent. Dit doet u door middel van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Zo heeft u deze nodig als u als onderwijzer of taxichauffeur aan de slag gaat. Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Kaag en Braassem, dan kunt u de VOG bij de gemeente aanvragen. Kosten Een VOG bij de gemeente aanvragen kost € 44,50. Een VOG online aanvragen kost € 33,85. U kunt alleen met pin betalen. Gratis VOG voor vrijwilligers Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG voor vrijwilligers wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Aanvraag U kunt een VOG op 2 manieren aanvragen: Online aanvragen Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning inloggen bij Justis. Vraag uw organisatie of zij dit ook kunnen doen. Om uw VOG online te kunnen aanvragen, moet u: ingeschreven staan in de gemeente waar u woont een burgerservicenummer hebben een DigiD-account hebben internet en een e-mailadres hebben kunnen betalen met iDeal. Uw organisatie bereidt de aanvraag online voor. U krijgt van Justis vervolgens een e-mail met een link en een aanvraagcode. Via de link logt u in met DigiD, waarna u de gegevens van de aanvraag in beeld krijgt. Controleer uw gegevens. Klopt alles? Dan bevestigt u de aanvraag en wordt u doorverwezen naar iDeal om de VOG te betalen. U krijgt van Justis een mail met een betaalbevestiging. Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. Aanvragen via commerciële tussenpartijen Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag (zie boven). Aanvragen via de gemeente U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de werkgever. De organisatie geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de organisatie aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel. Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en het tarief van de aanvraag  voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int het tarief. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis. Wilt u de aanvraag via de gemeente doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Meenemen Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente: ingevuld en ondertekend aanvraagformulier alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier geldig identiteitsbewijs. Iemand anders machtigen Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee: ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten machtigingsbrief een geldig identiteitsbewijs zijn of haar eigen identiteitsbewijs. Bijzonderheden Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van: een emigratie de beëdiging als advocaat het verkrijgen van een visum of werkvergunning. U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende (doorgaans de toekomstige werkgever). U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen: de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag moet u zelf op het aanvraagformulier invullen een bevestiging of document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt, met een handtekening, waarin wordt vermeld dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

 • Overlijden aangeven

  Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming moet de gemeente op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Voorwaarden iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden, mag hier aangifte van doen. Het verdient echter de voorkeur om een aangifte van overlijden te laten verzorgen door een uitvaartondernemer. Hij of zij is volledig op de hoogte van alle formaliteiten die vervuld moeten worden er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte. Volgens de Wet op de lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaatsvinden. Daarom moet doorgaans binnen zes dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan bij de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand krijgt u een verlof tot begraven of crematie. Zelf aangifte doen De aangifte van overlijden wordt vrijwel altijd gedaan door een ingeschakelde uitvaartverzorger. Is er iemand in uw naaste omgeving overleden en komt u daarvan aangifte doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. De ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats van overlijden maakt een overlijdensakte op, die in het register van overlijden wordt opgenomen en in de gemeente blijft. Aan het doen van een overlijdensaangifte zijn geen kosten verbonden. U kunt een uittreksel van de overlijdensaangifte aanvragen. Wilt u de geboorte van uw kind doorgeven? Geef dit telefonisch door via 071 332 72 72, of maak dan online een afspraak. Vanwege drukte met afspraken, is het raadzaam om telefonisch de geboorte aan te geven.  Meenemen geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet verklaring van overlijden de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) trouwboekje (niet verplicht). Aangifte door uitvaartondernemers Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden. Om online aangifte te doen volgt u onderstaande stappen: Klik op de knop ‘Aangifte doen van overlijden’ onderaan deze pagina. Log in met uw eHerkenning. Vul de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Betaal de aangifte meteen.   Hebt u een B-verklaring (verklaring van doodsoorzaak) van de arts ontvangen? Stop dan de dichte envelop in een eigen envelop en verstuur hem naar: Gemeente Kaag en Braassem, Cluster Burgerzaken, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen Wij mailen u na aangifte het benodigde verlof. Het uittreksel ontvangt u per post.       Aangifte doen van overlijden via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. ​​​​​    

 • Woning aanpassen

  Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u  terecht bij het Wmo-loket.  Melden Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn dat u niet meer kunt traplopen en daarom moeite heeft om bij uw slaapkamer te komen. Wij kijken met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. In uw gesprek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanpassen van uw woning? Dan kunt u een melding doen: meldingsformulier voorzieningen Wmo via onlineregelen.kaagenbraassem.nl. U logt in met DigiD online een afspraak maken per e-mail naar info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67. Clientondersteuner U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een eigen bijdrage van de kosten van de woningaanpassing. Veel gestelde vragen  Kijk op rijksoverheid.nl/wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo.